Yeh, Why Not


A. Yeh, Why Not

B. Va Ska Man Ta Livet Av Sig För När Man Ändå Inte Får Höra Snacket EfteråtCBS   5526   HOLLAND  1977
[BONUS 7" TO THE LP
"VA SKA MAN TA LIVET AV SIG FÖR NÄR MAN ÄNDÅ INTE FÅR HÖRA SNACKET EFTERÅT"]